SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum

OM kód: 203052 | 6720 Szeged, Stefánia 14.

Intézmény logo

Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA

Okleveles technikusképzés

Okleveles technikusképzés

Iskolánkba felvételt nyert diákok 2021. szeptemberétől bekapcsolódhatnak az okleveles technikusképzésbe.

Mi az okleveles technikusképzés lényege?

 • A program a technikum és a felsőoktatási intézmény – valamint a duális partner vállalat(ok) – együttműködésén alapszik.
 • A tanulók a technikum és egy felsőoktatási intézmény által közösen kidolgozott, emelt szintű szakmai program alapján végzik a technikumot.
 • A képzésbe beépített többlet ismeretanyag elsődlegesen felsőfokú alapozó ismeretek elsajátítására irányul.
 • A képzési idő a „hagyományos” technikumival megegyező (5 év).
 • Az ágazati alapoktatás a közös ágazati tartalommal folyik, vagyis az első két évben ugyanúgy az ágazati alapismereteket sajátítják el a tanulók. A többlet oktatási tartalom a szakmaválasztást követően, a szakirányú oktatás során épül be a képzésbe Melyek az okleveles technikusképzés előnyei?
 • A képzés elvégzését követően a tanulók tanulmányi eredményük függvényében felvételre kerülnek az együttműködésben részes felsőoktatási intézménybe.
 • Az előre meghatározott kreditpontok elismerésével a felsőfokú tanulmányok időtartama lerövidülhet. A tudásbeszámítás feltételeit és a felsőfokú képzés időtartamát a technikum és a felsőoktatási intézmény együttműködési 2 megállapodása rögzíti. A kreditbeszámítás eredményeként felszabadult időt a hallgató akár képzési területének bővítésére vagy munkavállalásra is tudja fordítani.
 • A tanuló abban az esetben is kérelmezheti a megszerzett tudás elismerését, ha más felsőoktatási intézményben tanul tovább (a beszámítás az adott intézmény eljárásrendje szerint történik).
 • A duális képzőhelyekkel való együttműködésnek köszönhetően a hallgatók felsőfokú duális képzése folytatódhat ugyanannál a cégnél, amellyel szakképzési munkaszerződésük volt.
 • A képzést elvégzettek a magasabb szintű szakmai ismeretekre utaló „okleveles technikus” megjelölést használhatják. 

A technikumi képzés további előnyei:

 • közismereti oktatás a gimnáziumival azonos tartalommal és óraszámban
 • a képzés végén egyszerre szerezhető érettségi végzettség és szakképzettség
 • a szakmai vizsga a kötelező vizsgatárgyak mellett ötödik érettségi vizsgatárgyként kerül figyelembe vételre, emelt szintű vizsgaként
 • előrehozott érettségi vizsga lehetősége három tantárgyból
 • szakképzési ösztöndíj, a tanulmányok sikeres befejezését követően egyszeri pályakezdési juttatás
 • duális képzésben a minimálbér legalább 60%-ának megfelelő összegű munkabér
 • szociális helyzet és jó tanulmányi eredmény alapján pályázat útján nyújtott támogatás 
 • két szakma megszerzése ingyenes

Kiknek ajánlott az okleveles technikusképzés?

 • azoknak a jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulóknak, akik tudatosan szeretnék építeni jövőjüket 
 • azoknak, akik érettségi végzettséggel szakmát kívánnak tanulni

Mikor lehet bekapcsolódni a programba?

A képzésbe jelentkezni lehet:

 1. A középiskolai felvételi eljárás során - ebben az esetben a tanulónak már 9. évfolyamtól biztos helye van a programban (azzal, hogy az első két évben 3 ugyanazokat az ágazati alapismereteket tanulják, mint a nem okleveles osztályokban);
 2. az ágazati alapoktatást követően – a szabad férőhelyek függvényében;
 3. érettségi végzettséggel – a képzés ebben az esetben főszabályként kettő vagy három éves (a Szakmajegyzékben az adott szakmára meghatározottak szerint).

Az okleveles technikusképzésben való részvétel feltételei:

A programba tanulmányi eredményük figyelembevételével, előre meghatározott kritériumok alapján juthatnak be a jelentkezők.

További információk itt elérhetők.


Partnereink

 • Pénziránytű Alapítvány
 • Prémium Audit Kft.
 • Boldog Iskola
 • Erasmus+
 • Microsoft Innovatív Iskola Program
 • SZTE GTK
 • EPAM Szeged
 • Határtalanul
 • Oktatási Hivatal
SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum

   6720 Szeged, Stefánia 14.

  • Telefon: +36 62/547-157

   E-mail: info.korosy@korosy.hu

   OM azonosító: 203052


  2023Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum