Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző (1 vagy 2 éves)

OKJ 54 344 03

 • Képzés szintje: emelt szintű
 • Tagozat: nappali
 • Induló osztály: 1,5
 • Felvehető tanulók száma: 54 fő
 • Feltétel: érettségi vizsga
 • Időtartam: 1 vagy 2 év
 • Képzési forma és módszer: kerettanterv szerinti, OKJ-nak megfelelő, kompetencia alapú képzés

Modulok:

 • 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
 • 10156-12 Jogi-, adójogi feladatok ellátása
 • 10157-12 Jövedéki feladatok ellátása
 • 10158-12 Környezetvédelmi termékdíj feladatok ellátása
 • 10159-12 Vámjogi feladatok ellátása
 • 10160-12 Vámtarifa feladatok és áruosztályozás
 • 11498-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A szakképesítéssel a munkahelyeken ellátható feladatkörök:

 • jövedéki feladatokat, vámszakmai feladatokat lát el,
 • környezetvédelmi termékdíj bevallással kapcsolatos feladatokat lát el,
 • vezeti a termékdíj köteles termékek nyilvántartását,
 • összeállítja és benyújtja a környezetvédelmi termékdíjjal összefüggő bejelentéseket a hatóság felé,
 • energiaadóztatással kapcsolatos feladatokat lát el,
 • alapvető hulladékkezeléssel összefüggő feladatokat lát el,
 • a népegészségügyi termékadóval összefüggő feladatokat lát el,
 • a fémkereskedelemi jogszabályok rendelkezéseit végrehajtja,
 • a büntetőjogi és szabálysértési jogi rendelkezéseinek megfelel
 • alkalmazza a közigazgatási hatósági eljárás szabályait,
 • alapvető adózási feladatokat lát el,
 • végrehajtja az áruosztályozási tevékenységhez kapcsolódó szakmai feladatokat,
 • a tevékenységéhez kapcsolódó adatokat összegyűjti és kezeli, a jogorvoslati eszközöket érvényesíti,
 • feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használ,
 • rendszerezi a munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat, iratkezelést végez.

A szakképesítéssel betölthető munkakörök:

 • pénzügyi asszisztens, adózási előadó
 • vámügyi előadó, jövedéki ügyintéző, termékdíj ügyintéző
 • pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
 • pénzügyi nyilvántartó, számlázási ügyintéző
 • szállítmányozási ügyintéző
 • árufuvarozói ügyintéző

 Szakmai és vizsgakövetelmények (nive.hu)

Szakmabemutató filmek (Nemzeti Pályaorientációs Portál):