ügyintézés

Titkársági fogadóóra, tanulói ügyintézés

korosy-pipa-ikon.png

Júniusban a szokott időben 7:30-8:00 és 11:30-12:30 között lesz tanulói ügyintézés. Június 21-én (csütörtökön) az ügyintézés szünetel!

Iskolánk a nyári szünetben július 1-től augusztus 31-ig az alábbi napokon 9:00 és 12:00 óra között tart titkársági fogadóórát.

Bizonyítvány másolat és másodlat

Bizonyítvány másolat ("hitelesített fénymásolat"):

Az iskola az általa korábban kiállított bizonyítványokról hitelesített másolatot állít ki a tanuló kérésére. A másolat készítéséhez be kell mutatni az eredeti bizonyítványt, majd az iskola által készített fénymásolatot az iskola igazgatója hitelesíti. Másolat csak az iskola által kiállított bizonyítványról kérhető, más intézmény bizonyítványa nem hitelesíthető.

Egészségügyi szolgáltatási jogosultság

A köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben tanuló nappali tagozatos magyar állampolgár, menekült, oltalmazott, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, a tanulói jogviszonya kezdetétől a diákigazolványra való jogosultsága megszűnéséig (a tanulói/hallgatói jogviszony szünetelése alatt is) jogosult egészségügyi szolgáltatásra. (Tbj. 16.§)

Igazolás nyomtatvány (felnőttoktatás)

A felnőttoktatási képzéseken a munkáltató igazolhatja a tanuló távolmaradását. Ehhez segítségül két fajta igazolás nyomtatványt készítettünk (szerkeszthető DOCX és csak nyomtatható PDF formátumban):

Kérelem tanulmányok beszámításához (felnőttoktatás)

A felnőttoktatási képzéseken lehetőség van előzetes tanulmányok beszámítására a tanuló kérelme alapján. A kérelemhez csatolni kell az előzetes tanulmányokat igazoló dokumentum másolatát is.

A kérelemhez használható nyomtatvány itt tölthető le:

Diákigazolvány igénylése

Iskolai ügyintézés:

A diákigazolvány igénylés tanulói ügyintézési időben történik az iskola titkárságán. Az új diákigazolvány kiállításáig a tanuló a titkárságon kérhet diákigazolvány helyettesítő igazolást, amely a kiállítástól számított 60 napig érvényes. Amennyiben ez idő alatt nem készül el a diákigazolvány, a tanuló köteles a korábban kiadott igazolást meghosszabbítását kérni. Ez az igazolás teljes körűen helyettesíti a diákigazolványt, jogosít az utazási és kereskedelmi kedvezményekre.

Tanulói jogviszony keletkezése és megszűnése

Részletek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényből:

Tanulói jogviszony keletkezése:

50. §
(1) A tanuló – beleértve a magántanulót is – az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja.

Tankötelezettség

Tankötelezettségre vonatkozó aktuális szabályozás:

Részletek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényből:

Családi pótlék

Iskolai ügyintézés:

A tanuló tankötelezettségének megszűnésével változás áll be a folyósítási feltételekben, ezért a gondviselőnek igazolnia kell a tanuló jogviszonyát a hivatal felé. A Kormányhivatal által kért igazolás letölthető a lenti linken. A tanuló személyes adataival (neve, születési adatai, anyja születési neve, lakcíme) kitöltött igazolás tanulói ügyintézési időben leadható további kitöltésre és aláírásra az iskola titkárságán.

Ügyintézés GYIK

Kedves Tanulók, Kedves Szülők!

Ezen az oldalon folyamatosan gyűjtjük azokat az információkat, amelyek a tanulmányi adminisztrációval, hivatali ügyintézéssel kapcsolatban iskolánkban gyakran ismételt kérdésként felmerülnek.

Nincs lehetőségünk minden ügyre kiterjedően információval szolgálni, ezért kérjük, hogy ha itt nem talál választ kérdésére, keresse titkárságunkat személyesen a mindenkor érvényes ügyeleti rendnek megfelelően, illetve az info@korosy.hu e-mail címen írásban.

Az egyes területek közül a bal oldali menüpontok segítségével választhat.