diákigazolvány

Diákigazolvány igénylése

Iskolai ügyintézés:

A diákigazolvány igénylés tanulói ügyintézési időben történik az iskola titkárságán. Az új diákigazolvány kiállításáig a tanuló a titkárságon kérhet diákigazolvány helyettesítő igazolást, amely a kiállítástól számított 60 napig érvényes. Amennyiben ez idő alatt nem készül el a diákigazolvány, a tanuló köteles a korábban kiadott igazolást meghosszabbítását kérni. Ez az igazolás teljes körűen helyettesíti a diákigazolványt, jogosít az utazási és kereskedelmi kedvezményekre.

Diákigazolvány igénylés menete

xxx-diakigazolvany-minta

Diákigazolvány igénylés menete első diákigazolvány esetén

Az igénylés elindításához a tanulónak előzetesen el kell mennie a kormányablakba (okmányirodába). A kormányablakban diákigazolvány igénylési adatlapot (NEK, azaz Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap) kell készíttetni. Sorszámot az Oktatási igazolvány gombbal lehet kérni. Az eljárás megegyezik a személyi igazolvány készítésével. Lefényképezik a tanulót és felveszik az aláírását. Ezután megkapja a adatlapot.

Diákigazolvány kézbesítése

xxx-diakigazolvany-minta

Kedves Tanulók!

A nyáron legyártott diákigazolványokat az állandó (vagy a külön egyeztetett) lakcímre kézbesítette a posta. Ha a tanuló nem vette át időben diákigazolványát, akkor a posta a lakcím szerinti főokmányirodába továbbította azt, ott átvehető. A főokmányirodák legtöbbször a járási hivatalokban vannak, de ezen a címen tájékozódhatnak a településenkénti beosztásról.

Tájékoztató az utazási kedvezményekről

xxx-buszmegallo_tabla.jpg

Kedves Tanulók!

Csatoltan megtaláljátok a DAKK tájékoztatóját az utazási kedvezményekkel kapcsolatos tudnivalókról.

A diákigazolvány igényléséről, az elvesztésénél szükséges teendőkről az Ügyintézés GYIK / Diákigazolvány menüpontjában találtok információt.

Változás az utazási bérletek igazolványszámában

A Tisza Volán Zrt. tájékoztatása szerint 2013. május 1-től megváltozik a tanulói helyi és helyközi bérletekre írandó igazolvány szám.

Azok a tanulók, akik már új típusú diákigazolvánnyal rendelkeznek, vagy az iskola által ideiglenesen kiadott, A4-es papír alapú „Igazolás”-t használják az utazáshoz, a diákigazolvány szám helyett az oktatási azonosító számukat kell ráírják a bérletükre igazolványszámként. (Az oktatási azonosító a 7-essel kezdődő, 11 jegyű szám, amelyet a tanulók a DINA belépéshez is használnak.)