Képzéseink 2020/2021-es tanévtől

Tanártovábbképzés leírása

40 órás, akkreditált, ingyenes, blended képzés általános- és középiskolai tanároknak – a pandémia ideje alatt online formában!

A 40 órás blended tanfolyam elérhetővé teszi azokat az ismereteket, melyek a gazdasági-pénzügyi nevelés alapjait képezik, és bemutatják azokat az eszközöket, digitális fejlesztéseket, amelyek segítik az iskolában megvalósuló pénzügyi nevelést.

A 2020-ban módosított Nat. kiemelt fejlesztési feladatként jelölte meg a gazdasági- és pénzügyi nevelést, amely elsősorban nem önálló tantárgyként, hanem tantárgyközi szerepben jelenik meg a köznevelés rendszerében.

________________________________________

Itt a lehetőség, hogy tantárgyakba integrálható, élményalapú, modern gazdasági és módszertani ismereteket szerezzen, így az ön segítségével diákjai gyakorlatias, mindennapi pénzügyi ismeretekkel gazdagodhassanak.

________________________________________

Miért érdemes eljönnie Önnek is?
• Ingyenes, akkreditált képzés.
• 40 óra elszámolható a tanártovábbképzési kötelezettségbe.
• Blended képzés: 20 kontaktóra (a pandémia ideje alatt online), 20 óra egyéni, de online tréneri konzultációs lehetőséggel támogatott tanulás.
• Átfogó, gyakorlatias pénzügyi ismeretek, melyekkel ön is magabiztosabban intézi majd mindennapi pénzügyeit.
• Otthonról bejelentkezve tanulhat, online platformon zajlik a képzés.

(A képzés kontaktórái a járványhelyzetben online formában, Zoom platformon valósulnak meg. Az online órákon tréneri előadás, csoportmunka (döntési játék, esettanulmányok, adatgyűjtés és elemzés) valamint interaktív egyéni feladatok, kvízek, játékok biztosítják a gyakorlatias ismeretszerzést.)

A blended képzési formában a tananyag az e-learning portál segítségével követhető az online kontaktórákon és az önálló és egyénre szabott haladást is e-learning rendszer támogatja.

A továbbképzés foglalkozik a család (háztartások) gazdálkodásával: költségvetés, pénzügyek, hitelfelvétel, befektetések, biztosítások; a kapcsolódó pénzügyi intézményekkel, a nemzetgazdasággal (az állam szerepével), a fenntarthatóság kérdéskörével. Az egyes témák feldolgozása egyesíti az elméleti ismeretek és a gyakorlati alkalmazás követelményét.
A képzésen a tanórai és tanórán kívüli, valamint a hagyományos és digitális munkarendbeli alkalmazási lehetőségekre is fordítunk időt.
A tanfolyam során a bemutatott új ismeretek megértését folyamatos oktatói-résztvevői visszajelzésekkel ellenőrizzük, de az egyes témákhoz kapcsolódó csoportmunkában végzett esettanulmányok, esetjátékok kiértékelése is biztosítja az ellenőrzést, visszajelzést. Az e-learning tanulás során önellenőrző tesztek és a megértést segítő animációk, videók támogatják az önálló és eredményes munkát. Az e-learning rendszer alkalmas a résztvevők haladásának távellenőrzésére, de a kontaktórákon kívül két alkalommal online konzultációs lehetőséget is biztosítunk.

A tanúsítvány megszerzésének feltételei

1.) 2 db folyamatba épített, egyenként 15 kérdéses záróteszt kitöltése az e-learning rendszerben (egyenként min. 70% szinten). A tesztek a továbbképzés egyes részegységeinek tartalmához arányosan igazodó összesen 15-15 db igaz - hamis állításból és feleletválasztó kérdésből állnak.
2.) a képzést követően 10 napon belül benyújtandó óraterv/foglalkozási terv elkészítése (min. 51% szinten)
3.) Részvétel az online kontakt órák minimum 90 %-án (18 óra).
Ha a két folyamatba épített záróteszt eredménye legalább 93 %-os (összesen mindössze két hibát tartalmaz) és az óraterv minősítése kiváló (85-100%), akkor a Tanúsítványon a kiválóan teljesítette minősítés szerepel.

Továbbképzés iránt érdeklődés: pénziránytű@korosy.hu