Képzéseink 2020/2021-es tanévtől

Pályázati felhívás

zaszlo.jpg

„Hajózz velünk az Erasmus+ vizein!” 2019-1-HU01-KA102-060155

Pályázati felhívás

háromhetes németországi szakmai gyakorlatra

(2022. február 27 – március 19.)

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 13. (8 óra)

A résztvevők programja

A projekt keretén belül a diákok háromhetes szakmai gyakorlaton vesznek részt Németországban (Kiel 10 fő és Flöha 2 fő). A partneriskolákban (Regionales Berufsbildungszentum Wirtschaft der Landeskreishauptstadt Kiel, https://rbz-wirtschaft-kiel.de/, Samuel-von-Pufendorf Gymnasium Flöha, https://www.gymnasium-floeha.de/) történő bemutatkozó látogatást követően a gyakornokok az előre kiválasztott szakmai gyakorlati helyeken teljesítik szakmai feladataikat. Hétvégenként kulturális és szabadidős programok adnak lehetőséget a kikapcsolódásra. A gyakorlati helyen végzett munkáról a tanulók napi rendszerességgel, előre meghatározott szempontok alapján munkanaplót készítenek.

A jelentkezés feltételei:

A 11-12. és szakképző évfolyamos diákok az iskola igazgatójához benyújtott motivációs levéllel pályázhatnak a megadott határidőig.

Motivációs levél (15 pont)

a) formai elemei:

 • terjedelem egy A/4-es oldal
 • magyar nyelvű
 • kézzel írt pályázat

b) tartalmilag a következő kérdések kifejtését várjuk el a pályázótól:

 • Milyen céllal jelentkezik, és milyen elvárásai vannak a gyakorlaton?
 • Milyen belső erőforrással rendelkezik a háromhetes gyakorlat eredményes teljesítéséhez? Miért éppen ő legyen a kiválasztott, aki lehetőséget kap a kiutazásra?
 • Miképpen tudja a gyakorlaton szerzett tapasztalatait itthon kamatoztatni?

A motivációs levél értékelési szempontjai:

a) formai szempontok: maximum 3 pont adható az igényes, pontos, precíz, átlátható, logikailag megfelelően tagolt levelekért;

b) tartalmi szempontok: kérdésenként 3-6-3 pont adható;

Elvárás, hogy a válaszokból erős belső motiváció, elhivatottság legyen érezhető.

A COVID-19 járványra való tekintettel várhatóan az utazás feltétele az európai védettségi igazolvány és a Németországra valamint az egyes gyakorlati helyekre vonatkozó mindenkori jogszabályok, szabályozások.

A pályázatok beadását szóbeli meghallgatás követi.

A szóbeli meghallgatás elemei (40 pont):

A személyes elbeszélgetés értékelése: idegennyelv, szakmai szituációs gyakorlatok során mutatott teljesítmény (maximum 20-20 pont)

A pályázók német nyelvi tudásukról adnak tanúbizonyságot, közgazdasági jártasságukról és motivációjukról pedig magyar nyelvű interjú során kell bizonyítaniuk rátermettségüket.

További értékelési szempontok:

Iskolai tevékenység (30 pont):

a) Az osztályfőnök előzetesen értékeli a tanuló közösségi munkáját, versenyeredményeit, a nyári diákmunkával szerzett tapasztalatait, valamint a tanuló magatartását és tanulási attitűdjét. (maximum 10 pont)

b) Idegennyelvből elért eredménye és a közgazdasági tárgyak átlagának kétszerese a jelentkezést megelőző tanév végén. (maximum 20 pont)

A hátrányos helyzetű tanulók +5 pontra jogosultak.

A pályázati kiírás szerint hátrányos helyzetű az a tanuló, aki(t):

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
 • gyámhatósági védelembe vettek,
 • egyedülálló szülő nevel;
 • árvaellátásban részesül
 • speciális étkezési igényű.

A fent említettek alapján a pályázó összesen 90 pontot érhet el.

Felkészítés a szakmai gyakorlatra

A kiválasztott tanulók szakmai, német nyelvi, kulturális és pszichés felkészítésen vesznek részt. A kiutazók számára a felkészítés kötelező. A hiányzás mértéke nem haladhatja meg felkészítésenként a 10 %-ot. Aki ennél többet hiányzik bármelyik felkészítőről, elveszíti a kiutazás jogosultságát.

A külföldi gyakorlat itthoni beszámítása

A résztvevőknek képzésük egy-egy részterületét projektmunka módszerével kell feldolgozniuk a német szakmai gyakorlaton és hazatérve bemutatniuk prezentáció keretében.

A tanév végi értékelés kialakításánál a II. félévi osztályzatban az szakmai programjában rögzített beszámítási terv alapján az adott osztálytípus szakmai gyakorlati és közismereti tantárgyaiból érdemjegyet kap.

A gyakorlat teljesítése alatt legalább 1 alkalommal, legalább 1 fotót tartalmazó, rövid (400-1000 karaktert tartalmazó), az iskola honlapján publikálható, magyar és német nyelvű blogbejegyzést kell elküldeniük az előre megadott e-mail címre. A blogbejegyzésben beszámolnak a gyakorlat során szerzett meghatározó élményükről azzal a céllal, hogy iskolánk tanulói betekintést nyerjenek a háromhetes gyakorlatba.

A projekt résztvevőinek a gyakorlat sikeres elvégzését követően kiállítjuk az Europass mobilitási igazolványt.

További információ: jonyere@korosy.hu vagy személyesen Jónyer Edit tanárnőnél.

CsatolmányMéret
palyfelh202109.pdf322.25 kB