Képzéseink 2020/2021-es tanévtől

Tájékoztató a központi írásbeli felvételi vizsgákról

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők!

Központi írásbeli vizsga

A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgák időpontja:

2021. január 23. 10.00 óra

Kérjük a felvételizőket, hogy a vizsga kezdete előtt 30 perccel jelenjenek meg az iskolában (Szeged, Stefánia 14.) személyi okmányaikat hozzák magukkal.

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel gyermekeiket a bejáratig kísérjék és a vizsga végeztével ott várják őket.

A terembeosztást a portán kifüggesztve találják, a termek megtalálásához segítséget biztosítunk.

A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.

Amennyiben a tanuló betegség vagy egyéb alapos ok miatt a vizsgán nem tud részt venni, ennek tényéről legkésőbb a vizsga reggelén kérjük, tájékoztassák az iskolát az alábbi lehetőségek egyikén:

Telefon: 62-547-157/111

e-mail: info.korosy@korosy.hu

Pótló írásbeli vizsgát 2021. január 28-án 14 órától szervezünk azon vizsgázóknak, akik a rendes központi írásbeli vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

„Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.”

A központi írásbeli vizsga letételére második pótnapot 2021. február 5-én 14 órától biztosítunk, amely vizsgán kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. A második pótnapon való részvételt a jelentkezőnek annál az intézménynél kell kérelmezni, ahová jelentkezését eredetileg beadta. A kérelem benyújtásának határideje: 2021. január 29. 16 óra.

Vizsgadolgozatok megtekintése

A dolgozatok megtekintésének időpontja: 2021. január 29. 8-16 óráig. A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük, hogy egy dolgozat megtekintését csak egy fő végezze az alábbiak szerint:

a) vagy a tanuló maga
b) vagy a szülő
c) vagy egyéb, írásos meghatalmazással rendelkező személy.

A megtekintéshez kérjük a megtekintést végző személyt, azonosításra alkalmas személyi okmányát hozza magával.

A megtekintést végző személy a vizsgadolgozatot laponként lefényképezi, majd ezt követően elhagyja a megtekintés helyszínét.

A vizsgázó és szülője kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani.

A feladatlapokra vonatkozóan részletes tájékoztató található a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók menüpontban.

A pótnapra vonatkozóan a megtekintésre 2021. február 4-én, a 2. pótnapra vonatkozóan 2021. február 10-én 8-16 óráig van lehetőség a fent leírtak szerint. Észrevétel minden esetben a megtekintést követő első munkanap 16 óráig írásban az intézményhez nyújtható be.

Értékelőlapok átvétele

A központi írásbeli vizsga eredményéről az értékelő lapokat az iskolában személyi azonosság igazolásával – akár meghatalmazással is - 2021. február 5-én, illetve 2021. február 8-án 8-16 óráig lehet átvenni.

A pótló írásbeli vizsgák értékelő lapjainak átvétele 2021. február 15-én 8-16 óráig történik.

Jó felkészülést, sikeres vizsgát kívánunk!