Búcsúzik a Kőrösy Dr. Sindely Pál tanár úrtól

Sindely_Pal_tanariban.jpg

Kedves, emblematikus tanárától búcsúzik az iskola, az egykori tanárok, diákok, és a kiváló pedagógus emlékét tisztelő fiatalok. Végleg elköszönünk ma Dr. Sindely Pál tanár úrtól, aki így ír iskolánkról „Tanári emléktöredékek vonzásában” című kötetében:

»Közel negyven évvel ezelőtt lettem ennek a szegedi patinás iskolának a tanára. Lapozgatok a „kőrösys” évkönyvekben, fényképeket keresek, kezembe kerül egy-egy régi óravázlat, „lapozgatok” az emlékeimben. „Ezer szállal” kötődöm én már e falakhoz. (…) Dosztojevszkijt idézve „Nincs a jövő életre hasznosabb, egészségesebb, erősebb és magasztosabb, mint valami jó emlék.«

Nem került messze szülőotthonától, a csabacsűdi emlékek, az első Kita-tanyai, majd a nagyrátai iskola életének magával hozott mozzanatai mindig jelen voltak hétköznapjaiban. A szülőföld iránti szeretet mellett erősen szívébe íródtak azoknak az éveknek az emlékei is, melyeket a szarvasi Vajda Péter Gimnáziumban töltött gimnáziumi diákként, és melyeket a szegedi József Attila Tudományegyetemen matematika-földrajz szakos hallgatóként.
Ágnessel kötött házasságát követően – művelt, véget nem érő boldogságra vágyó fiatalként – számos iskolát felkeresve 1971-ben került a Kőrösy József Közgazdasági Szakközépiskola kollégiumába, ahol elsősorban nevelőtanári feladatai voltak. Vállalva az állandó éjszakai ügyeletet is a meghitt kollégiumi tanári lakásban további tervek születtek és a kitartó érdeklődés, tanulás eredményeként 1979-ben a tanár úr földrajz szakterületen doktorált. Cikkei tudományos szaklapokban jelentek meg.

Feketű József és Szalay Imre igazgató urak támogatásával 1980-ban került át a kollégiumból a Kőrösybe, mely nevelőtestületének aktív tanára volt egészen nyugdíjazásáig 2007-ig. Életútja visszatükrözi tehetségét, szorgalmát, elkötelezettségét választott hivatása, a tanári pálya mellett.

Az összegyűjtött visszaemlékezésekben sok-sok tanulója emlegette matematikaoktatásának „varázsát”, a leggyengébbeket is tudta úgy motiválni, hogy a tanulók a vizsgák megmérettetésein azért az elvárható tudásszintet megszerezzék. És természetesen a matematika versenyeken mindig indultak kiemelkedő eredményeket produkáló patronáltjai. A tanár úr ott volt a számítástechnikai oktatás bölcsőjénél a 80-as évek elején, a matematika mellett ügyvitel technikai és számítástechnikai órákat is tartott.
Szintén a 80-as években vette át az iskolában a földrajztanítást, fiatalok százaival szerettette meg Földünk csodáit, az atlaszok világát, neki köszönhetően ismerik a mai napig sokan az éghajlati vagy a csillagászati jelenségeket. Aki nála tanult földrajzot, nem feledheti a térképmásolás sokszor fáradtságos, de annál tanulságosabb perceit. A kilencvenes évek elején már szemléltető kisfilmekkel készült óráira, s az általa megálmodott és kialakított 21-es számú földrajz szaktanterem az első digitális terem volt a Kőrösyben. Aprólékos, precíz munkával készítette prezentációit, hogy minél látványosabb, szemléletesebb földrajzórát tarthasson tanítványainak.

A tantestület meghatározó, mindenkor igényes tagjaként mindenki számíthatott rá, kolléga, szülő, diák egyaránt. Tanítványai természetes módon fogadták el tőle - mert tanártársaival együtt hiteles és következetes volt - hogy az eredményes munka alapja a körülöttünk lévő világ rendezettsége. Aktív sportemberként - jó példát mutatva környezetének - szinte észrevétlenül nevelt bennünket kitartásra, pontosságra.

A tanórai tanítás-nevelés elsődleges feladata mellett osztályfőnök, munkaközösség-vezető, szakszervezeti titkár, tankönyvfelelős feladatokat is ellátott. Lelkiismeretes, magas szintű munkáját sok-sok országos versenyeredmény, újításként bevezetett pedagógiai módszerek és számtalan tanítvány visszaemlékezése bizonyítja. Munkáját az igényesség, a pontosság és tervszerűség, a mindig jobb eredményre törekvés jellemezte. Következetességre, önfegyelemre, az adott szó betartására, az erkölcsi értékek megtartására nevelte tanítványait, s mindezekre példát is mutatott. Felelősségteljes, kiemelkedő értékű szakmai munkáját miniszteri elismerő oklevéllel is jutalmazták.

Tisztelte és szerette iskoláját, őrizte hagyományait, szellemiségét, gondozta a Kőrösy Alapítvány, a Kőrösy Emlékérem dokumentációját, szüreti napokat, bálokat szervezett. Nyugdíjas éveiben is megtisztelte jelenlétével rendezvényeinket, legutóbb a magyar kultúra napján látogatott el az iskolába és mesélt lelkesen terveiről.

„Kedves Pali! Bizonyára meghatódva hallgatnál, és bájos diszkrécióval egészítenél most ki engem, mert mindazt, mi Veled, velünk történt, Te egészen biztosan dokumentáltad is. Ha pontos adatra, kortörténeti bizonyságú levelekre vagy fényképekre volt szükségünk tudtuk, hozzád fordulhatunk.” - tha

Büszkék vagyunk arra, hogy Dr. Sindely Pál iskolánk tanára volt, tisztelettel idézzük fel kollégánk emlékeit. Köszönjük, hogy mindenkor hű volt iskolájához. Fájó szívvel búcsúzunk Juhász Gyula soraival:

„Bölcsen és derűsen be szép volna élni,
Élni, nem remélni,
Haláltól se félni, véle megbékélni.”

Emlékét szeretettel és tisztelettel megőrizzük.

A Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnáziuma mindenkori nevelőtestülete, dolgozói és diákjai