Képzéseink 2020/2021-es tanévtől

Pályaválasztás - a megkérdezett fiúk fele az informatikai szakmát részesíti előnyben

20161101-pav-kep.jpg

Jelen tényeivel a jövőt kutatva, Kőrösy nyomában

Pályaválasztási Napokon végzett kutatás feldolgozása

Cikket írta: Béres Adrienn, 12. B

 

Katona Laura előző cikkében a Pályaválasztási Napokon történő adatgyűjtést a lányokra vonatkoztatva dolgozta fel. Ebben a cikkben a fiúk válaszaira vetítem le a felmérés elemzését. A kérdéseinkre a 298 tanuló válaszolt, köztük 125 fiú.
A megkérdezettek több helyről, egész Csongrád megyéből érkeztek, nemcsak nyolcadikosok, hanem hetedikes, hatodikos tanulók is. Az 1. ábrán jól látható, hogy a fiú látogatók 43,2 százaléka, azaz 54 tanuló szegedi iskolákból érkezett. Ez azt is jelenti, hogy a Pályaválasztási Napokra kilátogatók több mint egyharmada vidékről jött, tehát a rendezvény elért sok nem szegedi iskolát is. Az ábrán csak a Csongrád megyei adatok láthatók, de érkeztek Békés és Bács-Kiskun megyéből is, igaz csak kis számban.

 

1.    ábra - Csongrád megyéből a Pályaválasztási Napokra kilátogatók megoszlása településenként a fiúk körében, 2016.

A megkérdezettek nagy része (68 fő) szeretne két idegen nyelvet tanulni választott iskolájában, amit a 2. ábra szemléltet. A válaszokat és a legnépszerűbb szakirányt, az informatikát összevetve kerestem magyarázatot az eredményekre. Az informatikához elengedhetetlen az angol nyelv ismerete. Valószínűsíthető, hogy a tanulók az angol mellé másik idegen nyelvet is szeretnének tanulni, ez az oka a két idegen nyelv választásának. A második helyen a különböző szakmunkás képzések állnak. Ezekhez a foglalkozásokhoz általában egy idegen nyelv ismerete is elegendő, hisz külföldön keresett szakmákról van szó, így magas azoknak a száma, akik nem szeretnének két idegen nyelvet tanulni.

2. ábra  A Pályaválasztási Napokon a két idegen nyelv iránt érdeklődők válaszai a fiúk körében, 2016.

2. ábra - A Pályaválasztási Napokon a két idegen nyelv iránt érdeklődők válaszai a fiúk körében, 2016.

Megkérdeztük azt is, ha a három foglalkozást választhatnának a fiúk, akkor mi lenne az. A 3. ábrán a tanulók által megfogalmazott szakmákra bontva ábrázoltuk az első helyen megjelölt válaszokat.

3. ábra - A Pályaválasztási Napokon a fiúk ágazati választása, 2016.

 3. ábra - A Pályaválasztási Napokon a fiúk ágazati választása, 2016.

 Az 3. ábrából kiderül, hogy a fiúk nagy száma (52 fő) a legnépszerűbb szakmák közé sorolja az informatikus/programozó foglalkozást. Több érv is motiválhatja a fiúkat, például a magas bérezés, a munka jellegének összefonódása a szórakozással és a magas logikai kompetencia. Manapság a számítógépek és a robotok világában egyre nagyobb az igény a programozói ismeretekre.

 

... a teljes cikk a csatolmányban olvasható ...

CsatolmányMéret
cikk_Beres_Adrienn_2.pdf486.35 kB