Képzéseink 2020/2021-es tanévtől

Matematika munkaközösség

A köznevelési törvény szerint a közgazdasági és műszaki jellegű egyetemekre való bejutás emelt szintű matematika érettségihez kötött. Ez nem véletlen, hiszen a matematikai tudás, jártasság ezeken a területeken elengedhetetlenül szükséges.

Ezt szem előtt tartva már 9. évfolyamtól kezdődően csoportbontásban tanítjuk a matematikát, ezáltal hatékonyabb, személyre szabottabb az oktatás. Lehetőség nyílik tehetséggondozásra és felzárkóztatásra.  A 11. és a 12. évfolyamon a kétszintű érettségi rendszernek megfelelően újraszervezzük a csoportokat, és magas óraszámot biztosítunk azoknak a tanulóknak, akik emelt szinten szeretnének érettségizni matematikából. Rendszeresen veszünk részt matematika versenyeken.

Módszereink eredményességét igazolják eredményeink. Tanulóink sikerrel érettségiznek, magas számban és kiváló eredménnyel tesznek emelt szintű érettségi vizsgát. A tanulmányi versenyeken sikeresen szerepelnek és évek óta átlagon felül teljesítenek az országos méréseken is.

Matematikatanárok: