Képzéseink 2020/2021-es tanévtől

Közzétételi lista

Intézményünk az alábbiakban teszi közzé a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet rendelkezései szerint nyilvánosságra hozandó adatait.

1. Dokumentumok

2. Felvételi tájékoztató

3. Beiratkozás időpontja

  • 9. évfolyamra: 2021. június 22-24. között az igazgató által megadott időpontban. További információ iskolánk honlapján található meg.
  • Szakképző évfolyamra: 2021. augusztus 1. - szeptember 6-ig között az igazgató által megadott időpontban. További információ iskolánk honlapján található meg.

4. Engedélyezett osztályok, csoportok (2016. október 1.)

  • 9-12. évfolyam: 17 osztály (34 csoport), 482 fő
  • Szakképző évfolyamok: 6 osztály (12 csoport), 172 fő

5. Díjfizetési kötelezettség

A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések:

Az iskolai tandíj, térítési díj szedését jogszabály (229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 34. §, 35. §, 36. §-a),  nagyságát az intézményvezető tanévenként határozza meg.

Tandíjat kell szedni az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatásért.
Térítési díjat kell fizetnie a tanulónak az iskolában lebonyolított, de külső szerv által szervezett tanfolyam vizsgájáért.

A tandíjat és az oktatással kapcsolatos térítési díjat legfeljebb 2 részletben kell befizetni. Indokolt esetben az intézményvezető engedélyezheti a több részletben történő befizetést is.

Az étkezés díját az iskola tanulói és dolgozói havonta fizetik. Az étkezési térítési díjakat a gazdasági irodában az NGSZ (Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata) által jóváhagyott befizetési napokon és az NGSZ által kiküldött gazdasági ügyintézők szedik be, illetve befizethető az NGSZ által működtetett ETELKA online felületen. A befizetés időpontjáról a szülőket és a tanulókat tájékoztatni kell.

6. Ellenőrzések, vizsgálatok:

7. Nyitva tartás rendje

  • Külső látogatók számára az intézmény munkanapokon 8-tól 16 óráig van nyitva.
  • Portaszolgálat: munkanapokon 6-tól 21 óráig van.

8. Éves munkaterv

9. Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

  • Részletes információ: Szervezeti és Működési Szabályzat 52. oldal

10. Osztályozó vizsgák követelményei

  • a Házirend mellékletében találhatóak.

11. Pedagógusok, dolgozók

12. Kompetenciamérés telephelyi eredményei

13. Érettségi vizsgák eredményei

14. Lemorzsolódási, évismétlési mutatók

15. Iskolai dolgozatok, házi feladat szabályai

  • A Pedagógiai Program 3.9. illetve a 3.10. pontok szerint szabályozott.

16. Tanulmányok alatti vizsgák

  • A Házirend 8. fejezete és a Pedagógiai Program 2.9. pontja szerint szabályozott.

17. Iskolai osztályok és létszámok