Képzéseink 2020/2021-es tanévtől

Középfokú képzés

Iskolánk Szeged város nagymúltú, elméleti és gyakorlati oktatást folytató intézménye, ahol hagyomány a minőség. 135 éve állunk az oktatás szolgálatában, tradíció és innováció egyaránt jellemez bennünket.

Korszerű tudás átadása mellett két idegen nyelvet, tízujjas vakírást tanítunk, IKT-kompetenciát fejlesztünk, számos külföldi kapcsolattal rendelkezünk. Tőlünk egyenes az út a felsőoktatásba, illetve végzett tanulóink könnyen helyezkednek el a munkaerőpiacon.

A 2022 szeptemberében induló osztályainkban - technikumi keretek között - a gazdálkodás és menedzsment ágazatban folytatunk oktatást. Célunk olyan szakmai alapozó képzés biztosítása, amellyel a tanulóknak esélyt nyújtunk az érettségi és szakmai végzettség megszerzésére, valamint szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra. A nyelvi előkészítő és a nyelvi osztályunkban két idegen nyelv (angol és német), az informatika orientációjú osztályban angol nyelv és az üzleti orientációjú osztályban angol vagy német nyelv. Részletes tájékoztató a csatolmányban.

Általános tudnivalók a jelentkezésről

Az iskolánkba jelentkező tanulóknak matematikából és magyar nyelvből kell központi felvételit írniuk.

A tanulók a tanulói jelentkezési lap kitöltésével 2021. december 3-ig jelentkezhetnek az egységes (központi) írásbeli felvételi vizsgára. Ezt abba az iskolába juttatják el, amelyikben a tanuló a központi írásbelit szeretné megírni. Ha a tanulónak részképességi zavarként érzékszervi vagy írással kapcsolatos problémája van, kérjük, jelezzék a jelentkezési lapon.

A tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli felvételi vizsgára, amelynek időpontja 2022. január 22. (szombat) 10 óra. Elért eredménye más iskolákban is beszámítható. 2022. január 27-én 14 órakor azok a tanulók írhatnak pótló felvételit, akik az első alkalommal - nekik fel nem róható ok miatt - nem tudtak részt venni az írásbelin. Iskolánk a vizsga eredményéről 2022. február 7-én 8.00-16.00 óráig tájékoztatja a vizsgázókat az Értékelő lap személyes átadásával.

Az általános iskola 2022. február 18-ig továbbítja a tanulók jelentkezési lapját a középfokú iskolának és a Felvételi Központnak. A tanuló több jelentkezési lapot is kitölthet, és egy adott iskolában több tagozatot vagy osztályt is megjelölhet. Külön adatlapon kell feltüntetnie, hogy hány jelentkezési lapot állított ki, és milyen sorrendben kéri a felvételét az egyes osztályokba.

Az egységes (központi) felvételi vizsgát tett tanulók – akár nálunk, akár másik középiskolában írták a központi felvételit – az Értékelő lap másolatát csatolják a jelentkezési laphoz.

A felvételt meghatározó pontokat a hozott illetve a központi felvételin szerzett pontok összege határozza meg osztályonként eltérő módon. Iskolánkban a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményét vesszük figyelembe az alábbi öt tantárgyból: magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv. Az így szerzett 50 pont jelenti a hozott pontokat.

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 
2022. január 22. (szombat) 10 óra


Középiskolai felvételi eljárás

 • 2021.10.31 a felvételi tájékoztatók nyilvánosságra hozatala
 • 2021.12.03 tanulók jelentkezése a központi írásbelire, közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe
 • 2022.01.22 általános felvételi eljárás kezdete
 • 2022.01.22 10:00 óra 9. évfolyamra központi írásbeli
 • 2022.01.27 14:00 óra pótló írásbeli 
 • 2022.02.07 a tanulók értesítése az írásbeli eredményről
 • 2022.02.18 az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat
 • 2022.03.16 ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala
 • 2022.03.21 - 22 tanulói adatlapok módosítási lehetősége
 • 2021.04.29 tanulók értesítése

Előkészítők a nyolcadik osztályos tanulóknak:

Iskolánk felvételi előkészítőt tart matematikából és magyar nyelvből. Az előkészítő időpontjai a következők: matematikából kedden 15.00-16.30-ig, magyar nyelvből csütörtökön 15.00-16.30-ig.

Nyílt napok:

 • 2021. szeptember 23. (csütörtök)
 • 2021. október  Pályaválasztási vásár (BÖRZE)

Sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályok

 • a szülő kérelmet nyújt be a központi írásbeli felvételi vizsga bizonyos mentességeiről szakértői vélemény alapján
 • az igazgató ez alapján határozatot hoz (a határozat elleni jogorvoslat a fenntartó hatásköre)

A mentességek típusai:

 • időhosszabbítás
 • segédeszköz használat
 • felmentés az értékelés egy részlete alól

Bővebb információ a mellékelt tájékoztatóban. 

Szeretettel várjuk az érdeklődő tanulókat és szülőket!

CsatolmányMéret
Részletes tájékoztató587.21 kB