Középfokú képzés

"Nem az számít, honnan indulsz, hanem az, hogy milyen döntéseket hozol arról, hogy hová akarsz végül eljutni."
(Anthony Robbins)

Tisztelt Olvasó!

Alább a Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnáziuma felvételi tájékoztató anyagát olvashatja, amelyből információt kaphat a felvételi eljárás részleteiről, tájékozódhat az iskolában folyó oktató-nevelő munka tanórai és tanórán kívüli céljairól, feladatairól és eszközeiről, bepillantást nyerhet mindennapjainkba. Mindezek intézményünk 2017-2018-as tanévre tervezett képzéseihez szolgálnak alapul.
A folyamatosan változó oktatási és szakképzési rendszerben iskolánk meghatározó szerepet tölt be a régió és Szeged város életében. Tanítványaink nyelvi, informatikai, szakmai, közgazdasági felkészültsége mind a felsőoktatási intézmények, mind a munkahelyek részéről elismert. A felsőoktatásba felvételiző középiskolások érettségi átlagpontszámait illetve a nyelvvizsgák arányát figyelembe véve iskolánk kiemelkedően teljesít.
Az általános iskola felkészítő munkájára építve tanítványaink képességeinek és készségeinek fejlesztése mellett célunk az, hogy érdeklődésüknek, tehetségüknek megfelelő értelmi és érzelmi fejlettségre tegyenek szert, s hasznos tagjai legyenek környezetüknek. Fontosnak tartjuk, hogy végzett tanítványaink szilárd értékrenddel, határozott életstratégiával, felelősségtudattal, általános intelligenciával rendelkező, művelt, kulturált közösségi emberekké váljanak. Ismerjék meg lehetőségeiket, önmagukat, legyenek döntésképes, aktív, kötelességtudó, toleráns emberek, akik képesek reális célokat kitűzni maguk és közösségeik elé.
Tanáraink és diákjaink a város társadalmi, kulturális és sportéletében is tevékenyen részt vállalnak. Szervezői rendezvényeknek, segítői és résztvevői országos, régiós és városi eseményeknek. Az iskola hagyományait az átalakulóban lévő oktatási rendszerben is szeretnénk megtartani, Önökkel és gyermekeikkel – remélhetően iskolánk leendő tanulóival – együtt.

Kedves leendő Tanítványunk!

Köszöntelek a Kőrösy nevelőtestülete és diákközössége nevében!
Felvételi tájékoztató anyagunk azért készült, hogy információt kapj az iskolában folyó képzésekről, tájékozódhass lehetőségeidről; képeken, rövid ismertetőkön keresztül bepillantást nyerhess az iskolában folyó tanórai és tanórán kívüli eseményekbe, rendezvényekbe.
Biztos vagyok abban, hogy választásodban segítségedre lesznek szüleid, de ha kiadványunk felkeltette érdeklődésedet, jövő évi képzéseinkről további részleteket olvashatsz a honlap Középfokú képzés menüpontjában, ahol számos információt találsz iskolánk egyéb aktuális rendezvényeiről is.
Ismét lesz Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny, matematika, idegen nyelv és magyar irodalmi vetélkedő, ezekre várjuk jelentkezésedet. A Kőrösy média és Facebook oldalunk aktualitásokkal, sok-sok érdekességgel vár.

Felvételi eredményeidhez, pályaválasztásodhoz sok sikert kívánok!

Tráserné Horváth Annamária
igazgató
 

Általános tudnivalók jelenlegi képzési rendszerünkről

A 2017 szeptemberében induló osztályainkban – szakgimnáziumi keretek között – a közgazdasági ágazatban folytatunk oktatást. Célunk olyan szakmai alapozó képzés biztosítása, amellyel a tanulóknak esélyt nyújtunk szakmai érettségi végzettség és az ehhez kapcsolódó szakképesítés megszerzésére valamint szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra. Az általános műveltséget megalapozó középiskolai évfolyamokon és a szakképzésről szóló törvény alapján az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott számú szakképzési évfolyamokon szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. A gazdasági és jogi ismeretek tantárgy keretében átfogó képet kapnak a gazdaság működéséről, összefüggéseiről, az ügyviteli ismeretek órákon a diákok elsajátítják a tízujjas gépírást, amely segítségével gyorsabban készíthetik el írásos munkáikat. Olyan adózási ismereteket adunk át, amelyek birtokában képesek lesznek pénzügyeiket önállóan intézni. A tudásalapú oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a kommunikációs, vállalkozási készségek fejlesztésére is. Tanirodánkon szimulációs keretek között valósul meg a gyakorlatorientált képzés.

A Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnáziumában tervezett osztályok és OKJ képzések:


Az érettségi vizsga után a diákok három lehetőség közül választhatnak:

 • a 13. szakmai évfolyamon folytatják tanulmányaikat, ahol OKJ szerinti szakképesítést szerezhetnek,
 • továbbtanulnak felsőoktatási intézményekben,
 • nálunk szerzett végzettségükkel munkát vállalhatnak.

Az oktatott szakmákat a mindenkori munkaerő-piaci igényekhez igazítjuk nappali, esti vagy levelező tagozaton:

 • pénzügyi-számviteli ügyintéző
 • vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
 • államháztartási ügyintéző
 • vállalkozási és bérügyintéző
 • vállalkozási mérlegképes könyvelő

Tanulóink tantárgyi óráikon – komoly szakmai tartalom mellett – válaszokat kapnak olyan kérdésekre, melyek egyéni boldogulásukban, mikro és makro környezetükben való eligazodásukban segítik Őket. Praktikus üzleti tanulmányokról, versenyről, vállalatokról és fogyasztókról szereznek ismereteket, tudásukkal döntés-előkészítőként, -értékelőként és döntések végrehajtóiként is megállva helyüket a munka világában. Mindehhez kiváló elméleti hátteret és széleskörű eszköztárat nyújtunk idegen nyelvi és informatikai támogatással.

Az angol és/vagy német nyelvi órák megbízható nyelvi alapok megszerzését biztosítják és az idegen nyelvű kommunikáció fejlesztését, a négy nyelvi alapkészséget, a beszédet, az írást, az olvasást és a hallás utáni szövegértést helyezik előtérbe. Az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztését segíti elő az Erasmus+ program keretében külföldi szakmai gyakorlaton való részvétel lehetősége, valamint a svájci winterthuri Kantonsschuleval kialakított partneri kapcsolat.

Iskolánknak nincs saját kollégiuma, de külön jelentkezési eljárással bármely középiskolai kollégiumba kérhetik felvételüket a tanulók.

Bekapcsolódtunk a kompetencia alapú képzésbe, amelynek keretében új módszerekkel oktatjuk a tanulókat. Az új módszerekhez új technikai eszközöket (pl. interaktív tábla, digitális szavazószett, tanulókísérleti eszközök) szereztünk be. A hagyományos tankönyvek mellett digitális tananyagokat is felhasználunk. Alapvető célunk az egész életen át tartó tanulás igényének megalapozása, a gyakorlati életben jól hasznosítható tudás megszerzésének megerősítése. Csoportmunkában való aktív részvétellel tesszük élményszerűvé a tanítás-tanulás folyamatát.

A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, a rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásához kapcsolódó aktuális határidőket a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet tartalmazza.

Általános tudnivalók a jelentkezésről

Az Oktatási Hivatal 2016. november 15-ig közzéteszi azoknak az iskoláknak a jegyzékét, amelyek írásbeli felvételi vizsgát (továbbiakban: központi felvételi) szerveznek.

Az iskolánkba jelentkező tanulóknak matematikából és magyar nyelvből kell központi felvételit írniuk.

A tanulók a tanulói jelentkezési lap kitöltésével 2016. december 9-ig jelentkezhetnek az egységes (központi) írásbeli felvételi vizsgára. Ezt abba az iskolába juttatják el, amelyikben a tanuló a központi írásbelit szeretné megírni. Ha a tanulónak részképességi zavarként érzékszervi vagy írással kapcsolatos problémája van, kérjük, jelezzék a jelentkezési lapon.

A tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli felvételi vizsgára, amelynek időpontja 2017. január 21. (szombat) 10 óra. Elért eredménye más iskolákban is beszámítható. 2017. január 26-án
14 órakor azok a tanulók írhatnak pótló felvételit, akik az első alkalommal - nekik fel nem róható ok miatt - nem tudtak részt venni az írásbelin. Iskolánk a vizsga eredményéről 2017. február 6-én 8.00
-16.00 óráig tájékoztatja a vizsgázókat az Értékelő lap személyes átadásával.

Az általános iskola 2017. február 15-ig továbbítja a tanulók jelentkezési lapját a középfokú iskolának és a Felvételi Központnak. A tanuló több jelentkezési lapot is kitölthet, és egy adott iskolában több tagozatot vagy osztályt is megjelölhet. Külön adatlapon kell feltüntetnie, hogy hány jelentkezési lapot állított ki, és milyen sorrendben kéri a felvételét az egyes osztályokba.
Az egységes (központi) felvételi vizsgát tett tanulók – akár nálunk, akár másik középiskolában írták a központi felvételit – az Értékelő lap másolatát csatolják a jelentkezési laphoz.

A felvételt meghatározó pontokat a hozott illetve a központi felvételin szerzett pontok összege határozza meg osztályonként eltérő módon. Iskolánkban a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményét vesszük figyelembe az alábbi öt tantárgyból: magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv. Az így szerzett 50 pont jelenti a hozott pontokat.

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja:
2017. január 21. (szombat) 10 óra

Előkészítők a nyolcadik osztályos tanulóknak:
Iskolánk felvételi előkészítőt hirdet matematikából és magyar nyelvből. Az előkészítő időpontjai a következők: matematikából szerdán 15.00-16.30-ig, magyar nyelvből csütörtökön 15.00-16.30-ig. A foglalkozásokra iskolánk honlapján lehet 2016. október 7-ig: www.korosy.hu/elokeszito2016

Pályaválasztási Napok:

 • 2016. október 20-22.

Nyílt napok:

 • 2016. október 27. (csütörtök)
 • 2016. november 29. (kedd) bemutató órákkal, előzetes online regisztráció alapján.
 • 2016. december 7. (szerda)
 • 2017. január 11. (szerda) 16.30
 • 2017. február 6. (hétfő) 16.00
 • 2017. június - augusztus (szakképző évfolyamon)

Letölthető tájékoztatók:

Szeretettel várjuk az érdeklődő tanulókat és szülőket!
Sok sikert kedves nyolcadikosok, viszontlátásra a Kőrösyben!