Informatika munkaközösség

Munkaközösségünk tagjai:

Képzési formák
A szakmai osztály informatika csoportjában emelt óraszámú informatika oktatás folyik. Négy éven keresztül heti 3 órában tanulnak a diákok. Az emelt szintű érettségire felkészítő órán heti két órában korszerű programozási nyelvet (C#) sajátíthatnak el a tanulók. Célunk magasabb szintű elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, bevezetés a programozás alapjaiba, weblapszerkesztés, képszerkesztés, alkalmazói programok mélyebb ismerete.
A nyelvi előkészítő osztályban emelt óraszámú informatika oktatás folyik (9.Ny: heti 3 óra, 9.A: heti 2 óra, 10.A: heti 2 óra).
A 9-10. évfolyamon az emelt óraszámú nyelvi osztályban és a közgazdasági szakmai osztályban heti 2-2 órában folyik az informatikaoktatás.
11. évfolyamon minden képzésben a művészetek tantárgy keretében mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása folyik.
Ezen felül az informatika képzést kiegészíti az ügyviteli gyakorlatok szakmai tárgy is a 9-10. évfolyamon.

Informatikai felszereltség
Az iskola hat szaktanteremmel rendelkezik, melyek mindegyike projektorral felszerelt, ez nagymértékben segíti a tanárnak a magyarázatot, a diákoknak a megértést. A tanulók korszerű programokon sajátíthatják el a számítógép használatához szükséges ismereteket, melyet később a továbbtanulás során, illetve munkahelyükön is hasznosítani tudnak.
Számos osztályteremben van digitális tábla hatékony szoftverekkel, amely a korszerű oktatás egyik alapeleme. A diákok nemcsak informatika, hanem nyelvi, gépírás, illetve közgazdasági szakmai órákon is használják a számítógépet, így az beépült a mindennapi oktatásba.
A könyvtárban 3 korszerű számítógép segíti a diákokat, tanárokat a mindennapi felkészülésben.
20 netbook áll a diákok rendelkezésére, amelyeket bármely tanórán használhatnak, amennyiben a tananyag erre lehetőséget ad.

ECDL
ECDL - Európai Számítógép-használói Jogosítvány - European Computer Driving Licence. Az EU által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, a bizonyítványt az EU szinte valamennyi tagországa elismeri, tulajdonosát számos előnye mellett például munkavállalásra is jogosítja az EU országaiban.
A diákok tanórai keretek között készülnek az ECDL különböző moduljainak vizsgáira, s tanulmányaik végére megszerezhetik az ECDL Full vagy Start bizonyítványt. Igény esetén vállaljuk tanfolyamok szervezését. Bővebb információt az iskola ECDL oldalán talál.

Versenyek
Támogatjuk a diákok versenyeken való indítását, pl. OKTV, weblapkészítő verseny, szövegszerkesztő verseny.

Kőrösy Média
A számítógépen keresztül a média világába is belekóstolhatnak az érdeklődők: részt vehetnek a Kőrösy TV, rádió és újság szerkesztésében. Bővebben: a Kőrösy Média blogján.

Hasznos linkek